Roosters 2004-2005

Schooltijden

Voor alle groepen gelden dezelfde schooltijden:

Bij de kleuters gaat de deur tien minuten voor de school begint open.

Voor de groepen 3 t/m 8 wordt er 5 minuten voor aanvang gebeld!

De eerste bel gaat om 8.25 uur, waarna iedereen verzamelt en alle groepen naar binnen gaan.
Alle kinderen moeten om 8.30 uur in hun klas zijn. Wanneer er bijzondere
omstandigheden zijn waarom een kind niet op de vastgestelde tijden aanwezig kan zijn, moet dat gemeld worden. Voor vragen staan wij altijd ter beschikking na 15.15 uur.

Vakanties en studiedagen 2003-2004


Gym- en zwemlessen

De kleutergroepen hebben elke dag binnen- en/of buitenspel. De groepen 3 t/m 8 krijgen elke week twee gymnastieklessen en de kinderen van de groepen 4 krijgen zwemles in de tweede helft van het schooljaar.

De kleuters en deels de groepen 3 maken gebruik van de speellokalen. De overige gymnastieklessen worden gehouden in de sporthal ‘Interwey’ en in de gymzaal aan de Roosje Voslaan. In de sporthal en gymzaal mogen géén gewone schoenen gedragen worden.

De kleuters krijgen in de speelzaal bewegingsonderwijs en gymmen op blote voeten en in ondergoed.

 


Webmasters: Wouter Eijkman en Ludo Boot

Laatste update: 03 October, 2004