Een eerste kennismaking...

De Augustinusschool is een groeiende school waar normen, waarden en schoolregels een belangrijke plaats innemen. Het opvoeden en begeleiden van kinderen lijkt steeds complexer te worden. De Augustinusschoolbeperkt zich niet alleen tot de schoolvakken, maar leert de kinderen ook samenwerken en eigen verantwoordelijkheid dragen. Wij vinden een cognitieve ontwikkeling belangrijk, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.

Wij hechten er veel waarde aan dat ideeŽn en meningen die ouders en school hierover hebben, uitgewisseld en gerespecteerd worden. De sfeer waarin de kinderen opgroeien achten we van groot belang. Daarom stellen wij een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs.

Een fijne school

Op onze school hangt een gezellige en gemoedelijke sfeer. Respect hebben voor elkaar en elk kind in zijn waarde laten vinden we belangrijk. Pesten is uit den boze. Dit komt natuurlijk ook bij ons voor, maar er wordt wel direct ingegrepen: gesprekken met kinderen en ouders en zo nodig bepaalde afspraken of maatregelen. Ook moeten de kinderen kunnen werken in een rustige omgeving. Vanaf jongs af aan wordt dan ook geleerd rekening met elkaar te houden. Als je lekker in je vel zit en gewaardeerd wordt, dan zien we ook vaak een betere inzet en uiteindelijk een beter resultaat. Een enthousiast team van 30 leerkrachten werkt constant aan verbetering van het onderwijs.

Katholiek

Wij zijn een katholieke school voor primair onderwijs in Culemborg West. Een katholieke school waar gebeden wordt en godsdienstonderwijs wordt gegeven en waar normen en waarden hoog in ons vaandel staan


Webmasters: Wouter Eijkman en Ludo Boot

Laatste update: 12 February, 2004